Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις 13/06/2024.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

“Black and Yellow” Ο.Ε.
Αιόλου 7, Μοναστηράκι
Τ.Κ: 10555, Αθήνα

Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@yellowstore.club
Αριθμός τηλεφώνου: +30 210 3236750
ΑΔΑ: ΦΠΑ: 999043829

Ο(οι) νόμιμος(-οί) εκπρόσωπος(-οί) του “Black and Yellow” Ο.Ε.:

ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

1. Γενικά

1.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην ΓΕΜΗ με την άδεια χρήσης ή τον αριθμό μητρώου:

006731801000

Είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.